Menu

Generalforsamling i Langebæk Alliancen 2023

image
26. februar 2023 kl. 16:49
I den kommende uge vil bestyrelsen per klubbens vedtægter annoncere generalforsamlingen for 2023 i Sydsjællandske Tidende.

Generalforsamlingen finder i år sted onsdag den 15. marts 2023 klokken 19:00. Generalforsamlingen er traditionen tro selvfølgelig med spisning hvis man har lyst til at deltage i det. Ønsker man at deltage i spisningen bedes man tilmelde sig til formand Patrick Rasmussen på mobilnummeret 20 35 63 14.

I den kommende uge vil bestyrelsen per klubbens vedtægter annoncere generalforsamlingen for 2023 i Sydsjællandske Tidende. Ugens Sydsjællandske Tidende er på gaden onsdag den 1 marts. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, hvilket i årets tilfælde altså skal være senest den 7. marts. 

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende

 1. Valg af 2 stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand hvert 2. år (lige år) og kasseren hvert 2. år (ulige år)
 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
 9. Valg af 2 suppleanter, der afgår hvert år.
 10. Valg af en revisor, der afgår hvert 2. år.
 11. Valg af revisorsuppleant, der afgår hvert år.
 12. Eventuelt

Der gøres almindeligvis opmærksom på, at der ikke kan vedtages noget under eventuelt. Har man et forslag skal det være skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Luk